بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر عملکرد بانکی

بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر عملکرد بانکی (مطالعه موردی: بانک مسکن ایران)

کد فایل:7736
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 114 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:300 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,300 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  عنوان       صفحه
  چکیده 1
  فصل اول:کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه2
  1-2 بیان مساله    3
  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    5
  1-4 هدف های پژوهش    7
  1-5 فرضیه های پژوهش    7
  1- 6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش    7
  1-7 خلاصه فصل اول    8
  فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته وگستره ی نظری تحقیق
  2-1مقدمه    9
  2-2بخش اول :تسهیلات تکلیفی    9
  2-2-1 تسهیلات تکلیفی    9
  2-2-2 کاربرد تسهیلات تکلیفی    11
  2-2-2-1 تسهيلات تكليفي با هدف اشتغال آفريني    11
  2-2-2-2 تسهيلات تكليفي با هدف توليد و خودكفايي    13
  2-2-2-3 تسهيلات تكليفي با هدف اجتماعي و فرهنگي    13
  2-3 بخش دوم :عملکرد مالی    14
  2-3-1 مفهوم عملکرد مالی    14
  2-3-2-عوامل موثر بر بهبود عملکرد مالی بانک‌ها    15
  2-3-2-1-فناوری اطلاعات و ارتباطات    15
  2-3-2-2-مهارت‌های نیروی انسانی    16
  2-3-2-3- تنوع خدمات بانکی    16
  2-3-2-4کیفیت خدمات بانکی    17
  2-3-2-5رضایت مشتریان از کارکنان بانک    17
  2-3-2-6-مطلوبیت محیط داخلی بانک    17
  2-3-2-7 مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک    18
  2-3-3تعریف ارزیابی عملکرد مالی    18
  2-3-4 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها    19
  2-3-5 ضرورت ارزیابی عملکرد مالی    20
  2-3-6 مدل‌های ارزیابی عملکردمالی    21
  2-3-6-1 مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد مالی    21
  2-3-6-2مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی    22
  2-3-7-ارزیابی کارایی هزینه‌ای در عملکرد مالی بانک    22
  2-3-8 ارزیابی عملکرد مالی بانک در بورس اوراق بهادار    25
  2-4 پیشینه پژوهش    26
     2-4-1 پژوهش‌های خارجی    26  2-4-2 پژوهش‌های داخلی    30
  2-5 تاریخچه و معرفی بانک مسکن    33
     2-5-1-اساسنامه بانك مسكن    34
  2-5-1-1 نام و موضوع بانك    34
  2-5-1-2 سرمایه 35
  2-5-1-3  اركان بانك    35
  2-5-2- فعالیت های بان مسکن38
          2-5-2-1 سپرده ها38
          2-5-2-2 دامنه فعالیت های ارزی بانک مسکن39
   فصل سوم: مواد و روش‌ها
  3-1 مقدمه    52
  3-2 نوع روش تحقیق    53
  3-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات    53
  3-4جامعه و نمونه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری    54
  3-5 متغیرها و مدل پژوهش    54
  3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    55
     3-6-1- تصمیم گیری در خصوص فرضیه‌های پژوهش:     56
     3-6-2- تعیین نوع داده ها56
     3-6-3 روش اثراث ثابت    57
     3-6-4 روش اثرات تصادفی    57
     3-6-5 آزمون چاو یا  F مقید     58
     3-6-6آزمون هاسمن    58
  3-7بررسی فرض های سنتی واریانس خطی    59
    3-7-1 آزمون معنی‌دار بودن مدل    59
    3-7-2 آزمون معنی‌دار بودن متغیرهاي پژوهش    59
  3-8 دیگر آزمونهای بایسته    60
    3-8-1  فرض نرمال بودن متغیر وابسته    60
    3-8-2  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهاي مستقل    60
    3-8-3  فرض مستقل بودن باقیمانده¬ها    60
    3-8-4  فرض همسانی واریانس باقیمانده¬ها    60
  فصل چهارم: نتایج تحقیق
  4-1- مقدمه    62
  4-2- آمار توصیفی    63
  4-3- آزمون نرمال‌بودن متغیر‌ها    65
  4-4- همساني واريانس‌ها    65
  4-5- آزمون فرضیه اول     67
  4-6 فرضیه های فرعی:    70
  4-7 خلاصه فصل    73
   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  5-1 مقدمه    74
  5-2 خلاصه و نتیجه‌گیری    75
  5-3 پیشنهادهای پژوهش    77
  5-3-1 پیشنهادهای کاربردی پژوهش    77
  5-3-2پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی    78
  5-4 محدودیتهای پژوهش    78
  منابع    79

  فهرست جداول
  جدول 4-1- خلاصه نتایج آمار توصیفی    63
  جدول 4-2-تحلیل واریانس متغیر‌ها براساس سال مالی    64
  جدول 4-3 بررسی میانگین متغیرها طی سال‌های مالی     64
  جدول 4-4- نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف    65
  جدول 4-5- نتایج آزمون ناهمسانی وايت    66
  جدول4-6 مانایی متغیرها    67
  جدول 4-7- نتایج مربوط به آزمون‌ اف لیمر برای مدل اول پژوهش    67
  جدول 4-8- آزمون هاسمن68
  جدول 4-9- نتایج مربوط به خلاصه مدل    68
  جدول 4-10- نتایج مربوط به مناسب بودن مدل    69
  جدول 4-11- نتایج مربوط به ضرایب مدل رگرسیونی    69
  جدول 4-12- نتایج مربوط به خلاصه مدل    70
  جدول 4-13- نتایج مربوط به مناسب بودن مدل    71
  جدول 4-14- نتایج مربوط به ضرایب مدل رگرسیونی    71
  جدول 4-15- نتایج مربوط به خلاصه مدل    71
  جدول 4-16- نتایج مربوط به مناسب بودن مدل    72
  جدول 4-17- نتایج مربوط به ضرایب مدل رگرسیونی  72 

  چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تسهیلات تکلیفی بر عملکرد بانکی بانک مسکن است. پژوهش‌حاضر از نظر طبقه‌بندي بر مبناي ‌هدف، از نوع تحقیقات‌ کاربردی‌ و از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر در برگیرنده شعب بانک مسکن ایران است. در‌اين‌پژوهش، به دو روش توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده‌هاي به‌ دست‌ آمده پرداخته‌ شده است. با‌استفاده از روش¬های ‌کمی شامل ابزارهای موجود در آمار ‌توصیفی، نظیر میانگین، میانه، بیشینه، کمینه، چولگی، کشیدگی و انحراف معیار داده¬های مورد استفاده تجزیه و تحلیل شده است. سپس، آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی متغیر و همچنین آزمون هم خطی برای بررسی این¬که بین متغیرها هم‌خطی وجود‌ نداشته ‌باشد، انجام‌ شده ‌است و فرضیه¬های مربوط از طریق تحلیل‌همبستگی به روش رگرسیون خطی با تکنیک داده¬های ترکیبی آزمون ‌شده‌ است. در همه‌ی تکنیک¬های ‌آماری نیز از نرم¬افزار Excel و  Eviewsاستفاده شده است. آنچه در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی آزمون فرضيه‌هاي تحقيق مبني بر رابطه معناداري بین تسهیلات تکلیفی و عملکرد بانکی بانک مسکن  است. همچنین تسهیلات تکلیفی بانسبت مطالبات غیر جاری بانک مسکن ونسبت تمرکز تسهیلات بانک مسکن رابطه ای معنادار دارد


  برچسب ها: تسهیلات تکلیفی عملکرد بانکی مطالبات غیر جاری نسبت تمرکز تسهیلات
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.