پایان نامه اهرم مالی شرکت بر نسبت تغییرات دارایی‌های نقدی شرکت‌ها

پایان نامه بررسی تاثیر رتبه اعتباری و بهینه‌سازی اهرم مالی شرکت بر نسبت تغییرات دارایی‌های نقدی شرکت‌ها

کد فایل:7737
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 148 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 141

حجم فایل:1,087 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 28,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست

  چکیده1
  فصل اول: كليات تحقیق
  1-1 مقدمه2
  1-2 بيان مسئله و چگونگی برگزيدن موضوع پژوهش3
  1-3 اهميت و ضرورت پژوهش5
  1-4 اهداف پژوهشي6
  1-4-1 اهداف علمي6
  1-4-2 اهداف كاربردي6
  1-5 فرضيه‌هاي پژوهش7
  1-6 متغیرها و مدل پژوهش7
  1-6-1 متغیرهاي پژوهش7
  1-6-1-1 متغیر وابسته7
  1-6-1-2 متغیرهاي مستقل7
  1-6-1-3 متغیرهای کنترلی7
  1-6-2 مدل تحليلي پژوهش8
  1-7 روش پژوهش8
  1-8 روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات9
  1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات9
  1-10 قلمرو پژوهش10
  1-10-1 قلمرو موضوعی 10
   1-10-2 قلمرو زمانی 10
  1-10-3 قلمرو مکانی10
  1-11 جامعه و نمونه آماری پژوهش10
  1-12 تعاريف واژگان کليدي 10
  1-13 ساختار پژوهش12
  1-14 خلاصه فصل12
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  2-1 مقدمه13
  2-2 اهمیت دارایی‌های نقدی14
  2-3 دارایی‌های نقدی و رتبه اعتباری15
  2-3-1 دارایی‌های نقدی و رتبه اعتباری شرکت‌ها17
  2-3-2 دارایی‌های نقدی بازار و دارایی‌های نقدی18
  2-3-3 وسعت بازار  و رتبه اعتباری18
  2-3-4 عمق بازار  تاثیرگذار بر نوسانات دارایی‌های نقدی19
  2-3-5 برگشت پذیری بازار  و نوسانات دارایی‌های نقدی19
  2-3-6 دارایی‌های نقدی شرکت  و رتبه اعتباری مورد انتظار20
  2-4 ارتباط بین مفاهیم دارایی‌های نقدی و اعتبار تجاری نشات گرفته از شوک‌های اقتصادی20
  2-5 دارایی‌های نقدی و قیمت گذاری دارایی ها21
  2-6 دارایی‌های نقدی و اثرات مشتریان بر رتبه اعتباری22
  2-7 راه حل های اندازه گیری دارایی‌های نقدی   و تاثیرگذاری آن بر رتبه اعتباری23
  2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله23
  2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش 24
  2-7-3 معیارهای اندازه‌گیری رتبه اعتباری مبتنی بر شوک‌های اقتصادی24
  2-7-3-1 تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و افزایش رتبه اعتباری25
  2-7-3-2هزينه هاي فرايند سفارش مبتنی بر اعتبار تجاری26
  2-7-3-3هزينههاي نگهداري موجودي مبتنی بر اعتبار تجاری26
  2-7-3-4 هزينه هاي انتخاب نادرست مبتنی بر اعتبار تجاری26
  2-7-4 معیار نسبی دارایی‌های نقدی مبتنی بر دارایی‌های نقدی سهام فردی و دارایی‌های نقدی بازار27
  2-7-5 منابع عدم دارایی‌های نقدی و اعتبار تجاری27
  2-7-6 انواع بازارهای مبتنی بر رتبه اعتباری28
  2-7-6-1 بازار سفارش محور28
  2-7-6-2 بازارهای اعلام محور29
  2-8 ارزش شرکت و اعتبار تجاری30
  2-9 مفاهیم ارزش شرکت و دارایی‌های نقدی30
  2-9-1 ارزش اقتصادی31
  2-9-2 ارزش منصفانه بازار31
  2-9-3 ارزش منصفانه 31
  2-9-4 ارزش دفتری31
  2-9-5 ارزش ذاتی31
  2-9-6 ارزش سرمایه گذاری31
  2-9-7 ارزش استفاده/ ارزش مبادله32
  2-9-8 ارزش جایگزینی32
  2-9-9 ارزش اسقاط32
  2-9-10 ارزش تداوم فعالیت32
  2-9-11 ارزش تسویه33
  2-9-12 ارزش بیمه شدنی33
  2-9-13 ارزش سرقفلی33
  2-11 اهداف ارزش گذاری و اعتبار شرکت‌ها33
   2-12 رویکردهای ارزیابی، دارایی‌های نقدی رتبه اعتباری شرکت‌ها 34
  2-13 چارچوب کلی برای ارزش‌گذاری35
  2-13-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت35
  2-13-2 برآورد جریان های نقدی و نسبت تغییرات دارایی‌های نقدی36
  2-14 مدل های موجود برای ارزش گذاری شرکت ها37
  2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریان های نقدی39
  2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی40
  2-15-2 مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام43
  2-15-3  مدل بازده¬های مازاد44
  2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای دارایی های نقدی44
  2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی دارایی‌های نقدی45
  2-15-6 ارتباط وجه نقد با سود و اهرم مالی45
  2-15-7 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی46
  2-15-8 مبانی نظری سیاست سرمایه گذاری مبتنی بر افزایش اهرم مالی50
  2-15-9 شاخص های غیر مالی و اهرم مالی52
  2-15-10 تفکر مبتنی بر ارزش  و اهرم مالی53
  2-15-10-1 دارائی های نامشهود و نوسانات اهرم مالی53
  2-15-10-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه54
  2-16 اهمیت دارایی‌های نقدی و اهرم مالی54
  2-16-1 دلایل افزایش دارایی‌های نقدی و نوساناتاهرم مالی 55
  2-16-1-1 دلایل ساختاری سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی55
  2-16-1-1-1 افزایش درآمدهای دولت55
  2-16-1-1-2 سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی56
  2-16-1-1-3 دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز56
  2-16-1-1-4 تحریم اقتصادی56
  2-16-1-1-5 حجم بالای دارایی‌های نقدی56
  2-16-1-1-6 رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی 57
  2-16-1-1-7 ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند57
  2-16-1-2 دلایل جاری و کوتاه‌ مدت57
  2-16-1-2-1 التهاب در بازار طلا57
  2-16-1-2-2 هدفمند کردن یارانه‌ها58
  2-16-1-2-3 ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب دارایی‌های نقدی58
  2-16-1-2-4 ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی58
  2-16-1-2-5 کاهش عرضه در بازار59
  2-16-1-2-6 وجود تورم59
  2-17 پیشیه تحقیقات انجام شده59
  2-17-1 تحقیقات خارجی59
  2-17-2 تحقیقات داخلی63
  2-17-3 جدول پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی67
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  3-1 مقدمه 73
  3-2 جامعه آماري پژوهش 74
  3-3 تعیین حجم نمونه پژوهش 74
   3-4 اهداف مشخص تحقیق76
  3-4-1 هدف اصلی76
  3-4-2 اهداف فرعی76
  3-4-3 اهداف كاربردي76
  3-5 سوال‌هاي پژوهش77
  3-6 فرضيه‌هاي پژوهش77
  3-7 روش پژوهش 78
  3-7-1 روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي78
  3-7-2 روش پژوهش از نظر هدف78
  3-7-3 روش انجام پژوهش78
  3-8 روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات78
  3-9 تعریف متغيرها و نحوه محاسبه آن ها79
  3-9-1 نسبت تغییرات دارایی‌های نقدی 79
  3-9-2 رتبه اعتباری80
  3-9-3 بهینه‌سازی اهرم مالی 80
  3-9-4 نسبت سودآوری 81
  3-9-5 اندازه شرکت 81
  3-9-6 فرصت‌های سرمایه‌گذاری 81
  3-9-7 نسبت جاری 81
  3-9-8 نسبت سرمایه‌گذاری 81
  3-9-9 تقسیم سود 81
  3-9-10 مخارج سرمایه‌ای 82
  3-9-11 اندازه هیات مدیره82
  3-9-12 دوگانگی مدیرعامل 82
  3-10 مدل‌های پژوهش82
  3-11 اعتبار درونی و برونی پژوهش83
  3-12 روش واکاوی مدل ها و آزمون فرضیات 83
  3-13 روش داده‌های پانل84
  3-14 روش اثراث ثابت: 85
  3-15 آزمون چاو  یا F مقید86
  3-16 آزمون هاسمن 87
  3-17 آزمون معنی دار بودن مدل87
  3-18 آزمون معنی دار بودن ضرایب 88
  3-19 آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها88
  3-20 آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی89
  3-21  فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها 89
  3-22 فرض عدم وجود هم‌خطي  بين متغيرهاي مستقل90
   3-23 فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها 90
  3-24 فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها  میان باقیمانده‌ها91
  3- 25 فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل91
  3-26 خلاصه فصل92
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  4-1 مقدمه 93
  4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق94
  4-3 آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته تحقیق 96
  4-4 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق99
  4-5 بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق103
  4-6 نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق104
  4-6-1  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 105
  4-7  خلاصه فصل108
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
  5-1 مقدمه 110
  5-2 خلاصه پژوهش111
  5-3 نتایج آزمون فرضیه114
  5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق114
  5-3-2 نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق115
  5-4 محدودیت‌های تحقیق115
  5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق116
  5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده116
  5-7 خلاصه فصل117
  منابع118
  برچسب ها: رتبه اعتباری بهینه‌سازی اهرم مالی نسبت تغییرات دارایی‌های نقدی شرکت‌ها و پانل دیتا
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.