اخلاق کاری اسلامی بر انگیزه درونی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمان و عملکرد سازمان

بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر انگیزه درونی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمان و عملکرد سازمان

کد فایل:7749
دسته بندی: مدیریت » مدیریت
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 51 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 101

حجم فایل:432 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر انگیزه درونی ، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمان و عملکرد سازمان کمیته امداد استان لرستان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش علي می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل350 نفر از کارکنان کمیته امداد استان لرستان در سال 1397 می باشد و طبق فرمول محدود کوکران مقدار حجم نمونه 184 نفر  از کارکنان می باشد. روش نمونه گیری از نوع در دسترس است. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه  برای جمع آوری داده ها استفاده کرده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها در این تحقیق تایید شده است. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل در این پژوهش با استفاده از نرم افزار های آماری در دو سطح  توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانی و درصد فراوانی و نرم افزار spss استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و تعیین برازش مدل و نرم افزار lisrell استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که  اخلاق کاری اسلامی بر انگیزه درونی تاثیر مثبت دارد. اخلاق کاری اسلامی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد. اخلاق کاری اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. انگیزه درونی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد. رضایت شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد. رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد. انگیزه درونی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد. رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. اخلاق کاری اسلامی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.
  کلمات کلیدی: اخلاق کاری اسلامی، انگیزه درونی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمان، عملکرد سازمان

  فهرست مطالب

  چکیده    1
  فصل اول: كليات تحقیق
  1-1 مقدمه    2
  1-2 بیان مسئله    3
  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    7
  1-4چارچوب نظری تحقیق    7
  1-5 فرضیه های تحقیق    8
  1-6 اهداف کاربردی    8
  1-7 حدود مطالعاتی    9
  1-8 تعریف واژگان کلیدی تحقیق    9
  1-8-1 تعریف مفهومی    9
  1-8-2 تعریف عملیاتی    11
  1-9 خلاصه فصل اول    11
  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
  2-1 مقدمه    12
  2-2 اخلاق کاری اسلامی    12
  2-2-1 اخلاق حرفه‌اي در اسلام    15
  2-3 انگیزه درونی    16
  2-3-1 انگیزش و اسلام    17
  2-3-2 منافع كمك كردن به انگيزش دروني    18
  2-3-3 صفات مدیران براي ايجاد ا نگيزش    19
  2-3-4 عوامل سه گانه انگیزش    20
  2-4 رضایت شغلی    21
  2-4-1 عوامل انتخاب شغل    21
  2-4-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان    22
  2-4-3 موارد موثر بر رضایت شغلی    23
  2-4-4 عملکردهای مفید در جهت رضایت از شغل    24
  2-4-5 نظریه های رضایت شغلی    25
  2-5 رفتار شهروندی سازمانی    26
  2-5-1 طبقه‌بندی رفتار شهروندي سازمانی    28
  2-5-2 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی    28
  2-5-3 سیاست هاي تشویقی رفتار شهروندي سازمانی    30
  2-5-4 رفتار شهروندی بارویکرد اسلامی وایرانی    30
  2-6 عملکرد سازمان    31
  2-6-1 عملکرد    32
  2-6-2 رابطه عملکرد  با مدیریت مالی    33
  2-6-3 شاخص های عملکرد سازمانی    34
  2-6-4 اهمیت ارزیابی عملکرد برای سازمان    34
  2-6-5 اندازه گیری عملکرد سازمان    35
  2-7 پیشینه داخلی    36
  2-8 پیشینه خارجی    38
  2-9 خلاصه فصل دوم    40
  فصل سوم: روش اجرای تحقیق
  3-1 مقدمه    41
  3-2 روش تحقیق    41
  3-2-1 نوع پژوهش بر مبنای هدف    41
  3-2-2 نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش    42
  3-3 جامعه آماری    43
  3-4 نمونه و تعیین حجم نمونه    43
  3-5 ابزار گرد اوری داده ها    44
  3-5-1 بررسی اسناد و مدارک    44
  3-5-2 پرسشنامه    44
  3-6 رواییابزار تحقیق    44
  3-7 پایاییابزار تحقیق    45
  3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها    46
  3-9 آزمون های برازندگی مدل کلی    48
  3-9-1 مجذور کای χ2    48
  3-9-2 نسبت /df x2    48
  3-9-3 شاخص برازندگی تطبیقی    49
  3-9-4 ریشه دوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺮﺑﻌﺎتﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه    49
  3-9-5 جذر ﺑﺮآورد  وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي تقریب    49
  3-9-6 شاخص برازش مقایسه ای    50
  3-10 خلاصه فصل سوم    51
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1 مقدمه    52
  4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی    52
  4-2-1 اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان    53
  4-2-2 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان    54
  4-2-3 اطلاعات مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان    54
  4-3  بررسی توصیفی پا سخ ها در گروه های جمعیت شناختی مختلف    55
  4-3-1 آزمون میانگین دو جامعه برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه جنسیت    55
  4-3-2 آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه تحصیلات    56
  4-3-3 آزمون تحلیل واریانس برای متغیرهای تحقیق بر اساس مولفه سن    57
  4-4 مدل معادله ساختاری    58
  4-4-1 پارامترهاي ثابت و آزاد و درجه آزادي    59
  4-4-2 برازندگی مدل پژوهش    59
  4-5 آزمون فرضیه ها    60
  4-6 فرضیه های فرعی    62
  4-6-1 فرضیه اول    62
  4-6-2 فرضیه دوم    62
  4-6-3 فرضیه سوم    62
  جدول (4-10) نتایج فرضیه سوم    63
  4-6-4 فرضیه چهارم    63
  4-6-5 فرضیه پنجم    63
  4-6-6 فرضیه ششم    64
  4-6-7 فرضیه هفتم    64
  4-6-8 فرضیه هشتم    64
  4-6-8 فرضیه نهم    65
  4-7 خلاصه فصل چهارم    65
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1 مقدمه    66
  5-2 نتیجه گیری بر مبنای فرضیات تحقیق    66
  5-3 نتیجه گیری کلی    70
  5-4 پیشنهادات بر مبنای فرضیات تحقیق    70
  5-5 پیشنهاد به محققان آتی    73
  5-6 محدودیت های تحقیق    73
  5-7 خلاصه فصل پنجم    73
  منابع    74
  برچسب ها: اخلاق کاری اسلامی انگیزه درونی رضایت شغلی رفتار شهروندی سازمان عملکرد سازمان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.