تأثیر حاکمیت شرکتی و استراتژی سود سهام بر آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و استراتژی سود سهام بر آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کد فایل:7751
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 96 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:214 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و استراتژی سود سهام بر آشفتگی مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و پاسخگویی به این سؤال بوده آيا حاکمیت شرکتی و استراتژی سود سهام در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثيري روي آشفتگی مالی این شرکت¬ها دارد؟ روش پژوهش از نوع توصیفی ـ علًی مقایسه¬ای و روش جمع¬آوری داده¬ها از نوع کتابخانه¬ای می¬باشد. برای پاسخگویی به مسأله اصلی پژوهش داده¬های مربوط به نمونه¬ای به تعداد 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1394 از اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده سپس با استفاده از نرم¬افزارهای Eviews9 و Stata14 مورد ارزیابی قرار گرفته¬اند. یافته¬های حاصل از برآورد رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تنها مالکیت سهامداران نهادی سبب کاهش آشفتگی مالی این شرکت¬ها می¬شود، لذا شرکت¬هایی که درصد مالکیت سهامداران نهادی آن¬ها بیشتر باشد، از آشفتگی مالی کمتری برخوردار هستند. همچنین ضریب متغیرهای استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره، کیفیت حسابرسی، درجه اهرم و اندازه شرکت همگی معنادار نیستند.
  واژگان کلیدی: آشفتگی مالی، حاکمیت شرکتی، مالکیت سهامداران نهادی، کیفیت حسابرسی، بورس اوراق بهادار تهران.

  فهرست مطالب
  چکیده1
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 2
  1-2- بیان مسأله 3
  1-3- اهداف پژوهش 5
  1-4- فرضیه¬های پژوهش 5
  1-5- کاربرد نتایج پژوهش پژوهش 5
  1-6- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش 6
  1-7- روش شناسی پژوهش 6
  1-7-1- نوع و روش پژوهش 6
  1-7-2- روش گردآوری اطلاعات 6
  1-7-3- جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 7
  1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7
  1-9- ساختار نگارش پژوهش 8
  1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی 8
  1-10-1- تعاریف مفهومی 8
  1-10-1-1- آشفتگی مالی 8
  1-10-1-2- درجه اهرم مالی 9
  1-10-1-3- اندازه شرکت 9
  1-10-1-4- بورس اوراق بهادار 9
  1-10-1-5- بورس اوراق بهادار تهران 9
  1-10-2- تعاریف عملیاتی 9
  1-10-2-1- آشفتگی مالی 9
  1-10-2-2- حاکمیت شرکتی 10
  1-10-2-3- استقلال اعضای هیأت مدیره (نسبت اعضای غیرموظف) 10
  1-10-2-4- مالکیت سهامداران نهادی 10
  1-10-2-5- دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 10
  1-10-2-6- اندازه هیأت مدیره 10
  1-10-2-7- کیفیت حسابرسی 10
  1-10-2-8- درجه اهرم مالی 11
  1-10-2-9- اندازه شرکت 11
  1-11- خلاصه و جمع¬بندی 11
  فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه 12
  2-2- مبانی نظری حاکمت شرکتی 12
  2-2-1- تاریخچه پیدایش حاکمیت شرکتی 12
  2-2-2- مفهوم حاکمیت شرکتی 16
  2-2-3- اصول حاکمیت شرکتی 17
  2-2-4- معیارهای حاکمیت شرکتی 18
  2-2-4-1- مدیران غیرموظف 18
  2-2-4-2- مالکیت سهامداران نهادی 18
  2-2-4-3- دوگانگی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره 19
  2-2-4-4- ترکیب و اندازه هیأت مدیره 20
  2-2-4-5- کیفیت حسابرسی 20
  2-2-5- مزیت¬های نظام حاکمیت شرکتی 20
  2-3- مبانی نظری آشفتگی مالی 21
  2-3-1- مفهوم آشفتگی مالی 21
  2-3-2- مراحل آشفتگی مالی 23
  2-3-3- دلایل وقوع آشفتگی مالی 24
  2-3-3-1- دلایل درون سازمانی 25
  2-3-3-2- دلایل برون سازمانی 28
  2-3-4- رابطه آشفتگی مالی و ورشکستگی 30
  2-4- ارتباط حاکمیت شرکتی و آشفتگی مالی 30
  2-5- پیشینه پژوهش 31
  2-5-1- پژوهش¬های خارجی 31
  2-5-2- پژوهش¬های داخلی 32
  2-6- خلاصه و جمع¬بندی فصل 34
  فصل سوم: روش اجرای پژوهش
  3-1- مقدمه 38
  3-2- نوع پژوهش 39
  3-3- جامعه آماری پژوهش 40
  3-4- ابزار گردآوری داده¬های پژوهش 42
  3-5- نرم¬افزارهای مورد استفاده 42
  3-6- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه¬گیری آن¬ها و منابع آماری 43
  3-6-1- متغیرهای مستقل 43
  3-6-2- متغیر وابسته 44
  3-6-3- متغیرهای کنترل 45
  3-7-تصریح مدل پژوهش 45
  3-7-1- مدل رگرسیونی پژوهش 45
  3-7-2- مدل مفهومی پژوهش 46
  3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 46
  3-8-1- روش¬های تخمین الگوی داده¬های تابلویی 47
  3-8-1-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) 47
  3-8-1-2- الگوی اثر ثابت 48
  3-8-1-3- الگوی اثر تصادفی 48
  3-8-2- انواع آزمون¬ها 49
  3-8-2-1- آزمون چاو 49
  3-8-2-2- آزمون بروش پاگان 50
  3-8-2-3- آزمون هاسمن 50
  3-8-3- مزایای استفاده از داده¬های تابلویی 51
  3-9- خلاصه و جمع¬بندی فصل 52

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
  4-1- مقدمه 55
  4-2- آزمون¬های تشخیص بر روی داده¬ها 56
  4-2-1- آزمون ریشه واحد (مانایی) 56
  4-2-2- آزمون ناهمسانی واریانس 56
  4-2-3- آزمون خودهمبستگی 57
  4-2-4- انتخاب روش برآورد 57
  4-3- برآورد مدل و تفسیر نتایج 58
  4-3-1- اثر حاکمیت شرکتی و استراتژی سود سهام بر آشفتگی مالی شرکت¬های پذیرفته شده 58
  4-3-1-1- نتایج مربوط به فرضیه اول 60
  4-3-1-2- نتایج مربوط به فرضیه دوم 60
  4-3-1-3- نتایج مربوط به فرضیه سوم 60
  4-3-1-4- نتایج مربوط به فرضیه چهارم 61
  4-3-1-5- نتایج مربوط به فرضیه پنجم 61
  4-4- خلاصه و جمع¬بندی فصل 61
  فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1- مقدمه 62
  5-2- خلاصه و نتایج پژوهش 62
  5-3- آزمون فرضیه¬های پژوهش 65
  5-4- پیشنهادها 67
  5-5- محدودیت¬های پژوهش 68
  5-6- پیشنهاد مطالعات جدید 68
  منابع69  برچسب ها: آشفتگی مالی حاکمیت شرکتی مالکیت سهامداران نهادی کیفیت حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.