پایان نامه اثر اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری بر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری

پایان نامه اثر اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری بر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و پیامدهای آن بر سیاست حسابداری

کد فایل:7758
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 259 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 88

حجم فایل:365 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 22,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری بر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و سیاست حسابداری می باشد. همچنین این مطالعه به بررسی نقش میانجی مجموعه فرصت های سرمایه گذاری در رابطه¬ی بین اندازه شرکت، اهرم مالی، سودآوری و سیاست حسابداریخواهد پرداخت. در این تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. 86 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1387 تا 1397 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار  PLS3  برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان دادند که: اول، شرکت های بزرگتر فرصت های سرمایه گذاری بیشتری دارند. دوم، شرکت هایی که نسبت سرمایه به دارایی بالاتری دارند و سرمایه های بیشتری در اختیار دارند بی شک فرصت های رشد بیشتری پیش رو دارند. در مقابل شرکت هایی که سهم سرمایه کمتری دارند، محدودیت هایی بیشتری برای سرمایه گذاری پیش روی خود می بینند. سوم، افزایش سودآوری باعث افزایش منابع مالی در اختیار شرکت ها می شود و دست مدیران شرکت ها برای افزایش سرمایه گذاری های شرکت را باز می گذارد. چهارم، شرکت ها در برابر تغیر رویه های قدیمی خود مقاومت دارند و افزایش یا کاهش سود باعث تصمیم به تغیر سیاست حسابداری در این شرکت ها نمی شود. یافته های تحقیق حاکی از این بودند که مفروضات اولیه تحقیق جز در دو مورد (فرضیه های اول و سوم) تأیید شوند. متغیرهای سودآوری و اندازه شرکت اثر مستقیمی بر انتخاب سیاست حسابداری شرکت ندارند و از طریق متغیر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر واسط در تغیر استراتژی های حسابداری شرکت اثر گذار می شوند.
  کلمات کلیدی: اندازه شرکت، اهرم مالی، سودآوری، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و سیاست حسابداری.

  فهرست مطالب
  عنوان    صفحه
  چکیده1
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه    2
  1-2- بیان مسئله    3
  1-3- اهداف تحقیق    4
  1-4-سوال های تحقیق    4
  1-5-فرضیه های تحقیق    5
  1-6- جنبه های نوآوری تحقیق    5
  1-7- محدوده مکانی و زمانی تحقیق    5
  1-7-1- محدودهی مکانی تحقیق    5
  1-7-2- محدودهی زمانی تحقیق    6
  1-8- روش تحقیق    6
  1-8-1- روش گرد آوری اطلاعات    6
  1-8-2- ابزار گردآوری اطلاعات    7
  1-8-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    7
  1-9-تعریف عملیاتی واژه های تحقیق    8
  1-9-1- اندازه شرکت    8
  1-9-2- اهرم مالی    8
  1-9-3- سود آوری    10
  1-9-4- فرصتهای سرمایه گذاری    10
  1-9-5- سیاست حسابداری    11
  1-10- خلاصه فصل    22
  فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته و مبانی نظری تحقیق
  2-1-مقدمه    12
  2-2-سرمایه گذاری    13
  2-2-1- برنامه ریزی سرمایه گذاری    15
  2-2-2- ماهيت اصلي تصميمات سرمايه‏گذاري    15
  2-2-3- ساختار فرآيند تصميم‏گيري    15
  2-2-3-1- تجزيه و تحليل اوراق بهادار    16
  2-2-3-2- مديريت پرتفليو    16
  2-3- اندازه شرکت    17
  2-3-1-تعریف مفهومی اندازه شرکت    18
  2-3-2-تعریف عملیاتی (نحوه اندازه گیری) اندازه شرکت    18
  2-4-اهرم مالی    18
  2-4-1-تعریف مفهومی اهرم مالی    20
  2-4-2-تعریف عملیاتی (نحوه اندازه گیری) اهرم مالی    20
  2-4-3-کاربرد های اهرم مالی    20
  2-4-4-تفسیر اهرم مالی    21
  2-5-نسبت های مالی    21
  2-5-1-طبقه‌بندی کلی نسبت‌های مالی    22
  2-5-2-گروه اول- نسبت‌های نقدینگی    22
  2-5-2-1-نسبت جاری    22
  2-5-2-2-نسبت آنی / سریع    23
  2-5-3-گروه دوم- نسبت‌های سودآوری    24
  2-5-3-1-نسبت سود ناخالص به فروش:    24
  2-5-3-2-نسبت سود عملیاتی    25
  2-5-3-3-نسبت بازده فروش    25
  2-5-3-4-نسبت بازده ارزش ویژه    26
  2-5-3-5-نسبت بازده دارایی‌ها    26
  2-5-3-6-نسبت بازده سرمایه در گردش    27
  2-6-سیاست های حسابداری    27
  2-6-1-اهمیت درک سیاست های حسابداری شرکت    28
  2-7-تئوری نمایندگی    29
  2-7-1-الگوی اساسی نمایندگی    29
  2-7-2-مشکلات نمایندگی    30
  2-7-3-کاربرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت    31
  2-7-4-راهکارهای مهم برای کنترل نماینده    31
  2-7-5-انواع انگیزش و معیارهای آنها    32
  2-7-6-مدارک تجربی    32
  2-7-7-نتایج توجه نکردن به تئوری نمایندگی    33
  2-8-پیشینه پژوهش    34
  2-9-خلاصه فصل    47
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1-مقدمه    37
  3-2- روش تحقیق    38
  3-3- جامعه و نمونه تحقیق    38
  3-4-متغیرهای پژوهش    39
  3-4-1-اندازه شرکت    39
  3-4-2- اهرم مالی    40
  3-4-3-سودآوری    41
  3-4-4- مجموعه فرصت های سرمایه گذاری    41
  3-4-5-سیاست حسابداری    43
  3-5- عملیاتی سازی متغیرهای پژوهش    46
  3-6-ابزار گردآوری اطلاعات    47
  3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها    47
  3-8-1-روش مدلسازی معادلات ساختاری    48
  3-8-2- آزمون همبستگی پیرسون    49
  3-9-فرایند انجام تحقیق    50
  3-10-خلاصه فصل    61
  فصل چهارم: نتایج تحقیق
  4-1-مقدمه    51
  4-2-آمار توصیفی    52
  4-3- نتایج آزمون همبستگی پیرسون    54
  4 -3 – نتایج تحلیل مدل ساختاری    55
  4-3-1-تحلیل روابط بین متغیرهای مکنون    60
  4-3-2-تحلیل معیارهای کیفیت    75
  4-4-خلاصه فصل    78
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  5-1- مقدمه    68
  5-2-بررسی یافته های پژوهش و ارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی    69
  5-2-1-فرضیه اول    69
  5-2-2-فرضیه دوم    70
  5-2-3-فرضیه سوم    70
  5-2-4-فرضیه چهارم    71
  5-2-5-فرضیه پنجم    71
  5-2-6-فرضیه ششم    72
  5-2-7- فرضیه هفتم    72
  5-3-جمع بندی و نتیجهگیری از یافته های پژوهش    73
  5-3-1-نتایج آزمون همبستگی پیرسون    73
  5-3-2- نتایج تحلیل مدل ساختاری    73
  5-4-محدودیت های پژوهش    74
  5-5- پیشنهادهای پژوهش    74
  5-5-1-پیشنهاد های پژوهشی    75
  5-5-2-پیشنهادهای اجرایی    75
  منابع    76

  برچسب ها: اندازه شرکت اهرم مالی سودآوری مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و سیاست حسابداری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.