فایل های دیگر این دسته

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در کاهش ارزش املاک

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در کاهش ارزش املاک واقع در محدوده طرح های عمرانی

کد فایل:7759
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 213 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:183 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 26,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  عنوان     صفحه
  چکیده    1
  فصل اول:کلیات پژوهش
  1-1-مقدمه    2
  1-2- بیان مسئله    3
  1-2- هدف پژوهش    5
  1-3- سوالات پژوهش    6
  1-3-1- سوال اصلی    6
  1-3-2- سوال های فرعی    6
  1-4- فرضیه ها    6
  1-4-1- فرضیه اصلی    6
  1-4-2- فرضیه های فرعی    6
  1-5- نوع روش تحقیق    7
  1-6- روش گردآوری اطلاعات     7
  1-9- خلاصه فصل    8
  فصل دوم:پیشینه پژوهش و مروری بر ادبیات
  2-1- پیشینه پژوهش    10
  2-2- تاریخچه مسئولیت مدنی    15
  2-3- تعریف مسئوليت    18
  2-3-1- تعریف لغوي مسئوليت    18
  2-3-2-تعریف اصطلاحی مسئولیت    18
  2-3-3- مفهوم ضرر    19
  2-4- تقسیم بندی مسئولیت    19
  2-4-1- مسئولیت اخلاقی    19
  2-4-2- مسئولیت حقوقی و انواع آن    19
  2-4-2-1- مسئولیت مدنی    20
  2-5- اهداف مسئولیت مدنی    22
  2-5-1- جلب رضایت زیان دیده    23
  2-5-2- مجازات خصوصی عامل    23
  2-5-3- برقراری عدالت    23
  2-5-4- احقاق حق زیاندیده    23
  2-5-4-1- جبران خسارت والتيام زیان دیده    23
  2-5-4-2- مجازات خطاکار، بازدارندگی و برقراری صلح    24
  2-6- مبانی مسئولیت مدنی    24
  2-6-1- نظریه تقصیر    25
  2-6-2- نظریه خطر    26
  2-6-3- نظریه تضمین حق    27
  2-7- شهرداری    27
  2-7-1- تاریخ تکوین قانون شهرداری ها    28
  2-7-2-سـاختار عـمومي شهرداري    30
  2-7-2-1- تـشکيل و انحلال    30
  2-8- خلاصه فصل    31
  فصل سوم: بررسی مبانی مسئولیت مدنی شهرداری
  3-1- مسئولیت مدنی شهرداری و مستخدمین آن    33
  3-1-1- مسئولیت مدنی شهرداری    33
  3-1-2- شرايط تحقق مسئوليت مدني شهرداري    34
  3-1-3- نقش فعل زيانبار و تقصيردر تحقق مسئوليت مدني شهرداري    35
  3-1-4- مسئولیت مدنی مستخدمین شهرداری    36
  3-2- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری    37
  3-2-1- نظریه تقصیر در توجیه مسئولیت مدنی شهرداری    38
  3-1-1-1- مسئولیت غیر مستقیم شهرداری    39
  3-1-1-1-1- نقد نظریه    40
  3-1-1-2- مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی    40
  3-1-1-2-1-نقد نظریه    42
  3-1-2- سایر نظریه ها درتوجیه مسئولیت مدنی شهرداری    43
  3-1-2-1- نظریه خطردر مسئولیت مدنی شهرداری    43
  3-1-2-1-1-نقد نظریه    45
  3-1-2-2- نظریه تساوی همگان در برابر هزینه عمومی    46
  3-1-2-2-1-نقد نظریه    48
  3-1-2-3- نظریه تضمین حق    49
  3-1-2-3-1-نقد نظریه    49
  3-1-2-4- نظریه نمایندگی    50
  3-1-2-4-1-نقد نظریه:    50
  3-1-2-5- نظریه اندامی    50
  3-1-2-5-1-نقد نظریه    51
  3-2-تبیین اقسام مسئولیت شهرداری    52
  3-2-1- مسئولیت عمومی شهرداری    53
  3-2-1-1- اجرای قوانین و مسئولیت ناشی از آن    53
  3-2-1-2- اجرای آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر    54
  3-2-2- مسئولیت خصوصی شهرداری    56
  3-2-2-1- مسئولیت ناشی از مالکیت    56
  3-2-2-1-1- مقررات موجود    56
  3-2-2-1-2- مصادیق مسئولیت    57
  3-2-2-1-2-1- مسئولیت ناشی از معابر و نحوه تحقق آن    57
  3-2-2-1-2-2- مسئولیت ناشی از خرابی بنا و مسئولیت شهرداری    65
  3-3- چگونگی جبران ضرر    67
  3-3-1- جبران نشدن ضرر    67
  3-3-2- جبران ضرر به صورت عام    69
  3-4-خلاصه فصل    70
  فصل چهارم:مسئولیت مدنی شهرداری در کاهش ارزش ملک
  4-1-آثار مسئولیت و نحوه ی جبران خسارت    71
  4-1-1- در فرض تصرف قانونی (تملک)    71
  4-1-1-1- پرداخت غرامت، اثر اصلی مسئولیت دولت    72
  4-1-1-1-1- نحوه ی تعیین میزان خسارت    72
  4-1-1-1-2- شیوه های جبران خسارت    74
  4-1- تأثير طرح در قيمت گذاري املاک واقع‌ در‌ محدودة‌ طرح هاي عمومي و عمراني    75
  4-1-1- مفهوم تأثير طرح    76
  4-1-2-پيشينۀ قـانون گـذاري در خـصوص ضرورت عدم لحاظ تأثير طرح    77
  4-1-3-تـغيير مـوضع قانونگذار درمورد مسئلۀ تأثير طـرح    79
  4-2-تحليل حقوقي تأثير طرح‌ در قـيمت گـذاري املاک‌    82
  4-2-1-تحليل حقوقي تأثير مثبت طرح در قيمت گذاري    83
  4-2-2-تحليل حقوقي تأثير منفي‌ طرح‌ در قيمت گذاري    85
  4-3-تـحليل قـانوني مقررات موجود    87
  4-3-1-نظريه شماره ٧/١٦٥٨‌ مورخ‌ ١٣٧٨    87
  4-3-2-نظريه شماره ٧/٩٤٧٢ مورخ ١٣٨٠    88
  4-4- مسئولیت مدنی شهرداری و کاهش ارزش ملک در عرف    92
  4-4-1- عرف و جبران خسارت    92
  4-4-2-نقش عرف در حقوق کنونی    93
  4-4-3- عرف به مثابه قانون    94
  4-4-4-نقش عرف در شناسایی خسارت    94
  4-4-5-نقش عرف در شناخت رابطه سببیت    95
  4-4-6-نقش عرف در شناخت مسوول خسارت    95
  4-5- خلاصه فصل    98
  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد ها
  5-1- نتیجه گیری    100
  5-2- پیشنهادها    102
  منابع    104

  چکیده
  گسترش شهرنشینی در ایران خصوصاً در چهار دهه اخیر در کنار عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب جهت اداره شهرها بالاخص در کشورهای کمتر توسعه یافته موجب شده است تا در بسیاری از مواقع در جهت اجرای طرح های عمرانی وخدماتی شهری از طرف شهرداری، حقوق مالکانه اشخاص مورد کم توجهی و یا بی توجهی قرار گیرد. روش این پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد و بر اساس نتایج این پژوهش قیمت گذاری املاک واقع در طرحهای دولت و شهرداری یکی از مقدمات ضروری برای خرید و تملک املاک در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی است. صاحب نظران برای این قیمت گذاری معیارهای مختلفی را مطرح کرده اند. یکی از این معیارها، لحاظ یا عدم لحاظ تأثیر طرح در قیمت گذاری است. تا قبل از تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک موردنیاز شهرداریها، قانونگذار به دلیل اجتناب از آثار احتمالی منفی یا مثبت طرح بر قیمت، در موارد متعددی بر لزوم عدم تأثیر طرح بر قیمت گذاری تأکید داشته است، اما پس از تصویب قانون مذکور، موضع وی تغییر کرد و تأثیر طرح را در قیمت گذاری لازم دانست. این تأثیر ممکن است مثبت (افزاینده) یا منفی (کاهنده) باشد. شأن حمایتی قانون نحوه تقویم و اظهارنظرهای شورای نگهبان، نظریه لزوم منظور نمودن تأثیر مثبت طرح در قیمت را تقویت، و لحاظ تأثیر منفی طرح در قیمت را تضعیف می کند.
  کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، عرف، خسارت، حقوق ایران، شهرداری
  برچسب ها: مسئولیت مدنی عرف خسارت حقوق ایران شهرداری ارزش املاک
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.