پایان نامه دیوار برشی فولادی نازک در قاب های بتن آرمه

پایان نامه تحلیل و بررسی رفتار دیوار برشی فولادی نازک در قاب های بتن آرمه به روش بار افزون

کد فایل:7762
دسته بندی: مهندسی » عمران
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 202 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:12,469 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 26,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  چکیده1
   فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1 مقدمه    2
  1-2 بیان مسئله    2
  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    3
  1-4 نوآوری    3
  1-5 اهداف    4
  1-6 روش شناسی تحقیق    4
   فصل دوم: تاریخچه تحقیقات
  2-1 مقدمه    6
  2-2 معرفی سیستم    6
  2-3 تاریخچه استفاده از دیوار برشی فولادی    7
  2-4 مزایای سیستم دیوار برشی فولادی    9
  2-4-1 شکل پذیری    10
  2-4-2 جذب انرژی    10
  2-4-3 پایداری    11
  2-5 تحلیل و طراحی دیوارهای برشی فولادی    11
  2-6 آنالیز و طراحی دیوارهای برشی فولادی از دیدگاه آیین‌نامه‌‌های موجود    13
  2-6-1 ضوابط مربوط به طراحی دیوارهای برشی فولادی در آیین‌نامه کانادا (CAN/CSA S16-01)    14
  2-6-2 ضوابط مربوط به طراحی دیوارهای برشی فولادی بر اساس آیین‌نامه آمریکا(AISC-341)    15
  2-6-2-1 تحلیل غیرخطی استاتیکی(بارافزون)    16
  2-6-2-2 تحلیل ترکیبی با استفاده از برنامه الاستیک خطی کامپیوتری و مفهوم طراحی بر اساس عملکرد    16
  2-6-2-3 روش غیرمستقیم طراحی بر اساس ظرفیت    17
  2-6-3 ضوابط مربوط به طراحی دیوارهای برشی فولادی بر اساس آیین‌نامه امریکا (AISC 820)    17
  2-7 تئوری‌های موجود در تحلیل و طراحی دیوارهای برشی فولادی    18
  2-7-1 تئوری اندرکنش قاب و ورق فولادی    18
  2-7-2 تئوری میله‌ای در دیوار برشی فولادی    18
  2-7-3 تئوری تیرورقی در دیوار برشی فولادی    18
  2-8 تحقیقات انجام شده در زمینه دیوار برشی فولادی در قاب بتنی    19
  2-8-1 مطالعات آزمایشگاهی بر روی پانل برشی فولادی فولاد LYP    19
  2-8-2 نتیجه گیری کلی    23
  2-9 استفاده از پانل های آلومینیومی در سازه های بتن آرمه    23
  2-9-1 روش و جزئیات آزمایش    24
  2-9-2 مدل سازی در اجزاء محدود ونتایج    26
  2-9-3 نتایح آزمایش cyclic فولاد و آلومینیوم    28
  2-10 مقایسه ساختمان های بتن مسلح مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی بر اساس آیین نامه های قدیمی و ساختمان های بتن مسلح بر اساس آیین نامه فعلی    28
  2-10-1 فرضیات بارگذاری و طراحی دیوار برشی فولادی    28
  2-10-2 نتایج تحلیل قاب ها    29
  2-11 قاب های بتنی مقاوم شده توسط دیوار برشی فولادی    32
  2-11-1 مشخصات نمونه تحلیلی    32
  2-11-2 مطالعات پارامتریک    32
  2-11-3 نتایج    33
  2-12 مطالعه آزمایشگاهی قاب بتن مسلح و ورق های فولادی پرکننده با اتصالات گل‌میخ    33
  2-12-1 مشخصات هندسی و مکانیکی نمونه    33
  2-12-2 ظرفیت اتلاف انرژی    35
  2-12-3 مکانیسم شکست    37
  2-12-3-1 نتایج:    37
   فصل سوم: روش تحقیق
  3-1 مقدمه    38
  3-2 انتخاب روش مدلسازی و تحلیل    38
  3-3 مشخصات مدل آزمایشگاهی    39
  3-3-1 معرفی مشخصات مصالح مدل اول    39
  3-3-2 مشخصات مقاطع استفاده شده در مدلسازی آزمایشگاهی    39
  3-3-3 تعیین شرایط مرزی و بارگذاری    40
  3-4 مدلسازی در نرم افزار    41
  3-4-1 معرفی مشخصات مصالح در نرم افزار    41
  3-5 تعیین اندازه مش بندی (آنالیز حساسیت)    41
  3-5-1 صحتسنجی مدل برای تعیین مقدار مناسب نقص هندسی    42
  3-5-2 اعتبار سنجی (کالیبره کردن)    42
   فصل چهارم: مدل‌سازی قاب با اتصالات پیشنهادی
  4-1 جزییات مدل    44
  4-2 نحوه محاسبه ضریب رفتار    45
  4-2-1 مقدمه    45
  4-2-2 بررسی ضریب رفتار قاب بتنی با دیواربرشی فولادی    47
  4-2-2-1 ضریب رفتار نمونه یک    47
  4-2-2-2 ضریب رفتار نمونه دو    48
  4-2-2-3 ضریب رفتار نمونه سه    50
  4-2-2-4 ضریب رفتار نمونه چهار    52
  4-2-2-5 ضریب رفتار نمونه پنج    53
  4-2-2-6 ضریب رفتار نمونه شش    55
  4-3 بررسی روند تشکیل مفاصل پلاستیک    57
  4-3-1 مقدمه    57
  4-3-2 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل آزمایشگاهی    58
  4-3-2-1 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل شماره یک    60
  4-3-2-2 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل شماره دو    62
  4-3-2-3 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل شماره سه    64
  4-3-2-4 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل شماره چهار    67
  4-3-2-5 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل شماره پنج    69
  4-3-2-6 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل شماره شش    71
   فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادها و نتایج
  5-1 مقدمه    76
  5-2 ضریب رفتار    76
  5-3 مفاصل پلاستیک    77
  5-4 مقاومت نهایی    77
  5-5 نوآوری    78
  5-6 پیشنهادها    78

    فهرست جدول‌ها
  جدول ‏2 1 نتایج آزمایشات روی دیوار برشی فولادی LYP    19
  جدول ‏2 2 نتایج فولاد و آلومینیوم    27
  جدول ‏2 3 مقادیر تغییر مکان نسبی و جابجایی قاب ها    29
  جدول ‏2 4 انرژی جذب شده توسط قاب ها    30
  جدول ‏2 5 مشخصات نمونه‌ی شبیه سازی شده    34
  جدول ‏2 6 نتایج بارگذاری    36
  جدول ‏2 7 نتایج بارگذاری    36
  جدول ‏3 1 مشخصات مصالح مربوط به مدل آزمایشگاهی قاب خمشی بتنی به دیوار فولادی    39
  جدول ‏4 1 محاسبه ضریب رفتار نمونه یک    48
  جدول ‏4 2 محاسبه ضریب رفتار نمونه دو    50
  جدول ‏4 3 محاسبه ضریب رفتار نمونه سه    51
  جدول ‏4 4 جدول محاسبه ضریب رفتار نمونه چهار    53
  جدول ‏4 5 محاسبه ضریب رفتار نمونه پنج    54
  جدول ‏4 6 محاسبه ضریب رفتار نمونه شش    Error! Bookmark not defined.7
  جدول ‏4 7 مقایسه ضریب رفتار نمونه ها    56
  جدول ‏5 1 مقاومت نمونه های مدل سازی شده    77
   
  فهرست شكل‌ها
  شکل ‏2 1 مقایسه دیوار برشی فولادی با تیر ورق    7
  شکل ‏2 2 حالت های مختلف دیوار برشی فولادی    7
  شکل ‏2 3 شمای یک منحنی هیسترزیس S شکل (پایین) و دوکی شکل (بالا).    10
  شکل ‏2 4 نمونه ای از کمانش یک دیوارر برشی فولادی    11
  شکل ‏2 5 مدل اندرکنش قاب- ورق فولادی(b و d به ترتیب عرض و ارتفاع ورق می باشند)    12
  شکل ‏2 6 مدل نواری کولاک    13
  شکل ‏2 7 تغییرمکانهای خمشی و برشی و ترکیب آنها در دیوارهای برشی فولادی    13
  شکل ‏2 8 رفتار هیسترزیس پانل های برشی فولادی    21
  شکل ‏2 9 مقایسه نمونه های آزمایش شده    21
  شکل ‏2 10 جزئیات اتصال    22
  شکل ‏2 11 نحوه آزمایش    23
  شکل ‏2 12- (a)سازه تحت بررسی و (b) تقسیمات زیر سازه ای    24
  شکل ‏2 13 روش های متفاوت مقاوم سازی    25
  شکل ‏2 14 مشخصات هندسی و بعضی از جزئیات ساختاری مدول 5    26
  شکل ‏2 15 مش بندی، (a) تغییر شکل در D=150mm،) (bمقدار تنش به 30%، (c) 65%، (d) 85%،e بیشترین مقاومت دیوار برشی فولادی می رسد    26
  شکل ‏2 16 تنش و تغییر شکل متناظر آن به (a) به 73% (b) و 92% بیشترین مقاومت خالص آلومینیوم است    27
  شکل ‏2 17 مقایسه نتایج تغییر شکل نهایی دیوار برشی فولادی و آلومینیومی    28
  شکل ‏2 18مقایسه تغییر مکان-طبقه قاب ها(a)، مقایسه بار-تغییر مکان قاب ها(b)     29
  شکل ‏2 19 منحنی های تنش و تغییر مکان قاب ها     31
  شکل ‏2 20 مقطع قاب بتنی و چگونگی قرارگیری آرماتورها    32
  شکل ‏2 21 ابعاد و جزئیات میلگردها    34
  شکل ‏2 22 جزئیات نمونه‌ی شبیه سازی    35
  شکل ‏2 23 انرژی اتلافی مجموع نمونه ها    36
  شکل ‏2 24 جذب انرژی در قاب    37
  شکل ‏3 1 مقاطع استفاده شده برای تیر و ستون ها    39
  شکل ‏3 2 مشخصات مدلسازی آزمایشگاهی ونحوه اعمال بار    40
  شکل ‏4 1 اتصال قاب نبشی برشی به تیرها و ستونها    45
  شکل ‏4 2 پارامترهای محاسبه ضریب شکل پذیری، ضریب اضافه مقاومت وضریب رفتار    46
  شکل ‏4 3 نمودار بار افزون نمونه یک    48
  شکل ‏4 4 تغییر شکل وکانتور تنش نمونه یک    49
  شکل ‏4 5 نمودار بار افزون نمونه دو    49
  شکل ‏4 6 شکل تغییر شکل وکانتورهای تنش نمونه دو    50
  شکل ‏4 7 نمودار بار افزون نمونه سه    51
  شکل ‏4 8 شکل تغییر شکل وکانتور تنش نمونه سه    52
  شکل ‏4 9 نمودار بار افزون نمونه چهار    52
  شکل ‏4 10 نمودار بار افزون نمونه پنج    54
  شکل ‏4 11تغییر شکل وکانتورهای تنش نمونه پنج    55
  شکل ‏4 12 تغییر شکل وکانتور تنش نمونه شش    56
  شکل ‏4 13 مقایسه منحنی های بار افزون    57
  شکل ‏4 14 روند تشکیل مفاصل پلاستیک تیر و ستون (مدل آزمایشگاهی)    58
  شکل ‏4 15 مفاصل پلاستیک تیرها و ستون ها و کانتور تنش فن مایسس    58
  شکل ‏4 16 روند تشکیل مفاصل پلاستیک گل میخ ها (مدل آزمایشگاهی)    59
  شکل ‏4 17 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایسس    59
  شکل ‏4 18 روند تشکیل مفاصل پلاستیک تیر و ستون مدل شماره یک    60
  شکل ‏4 19 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایسس    60
  شکل ‏4 20 روند تشکیل مفاصل پلاستیک اتصالات مدل شماره یک    61
  شکل ‏4 21 مفاصل پلاستیک اتصالات و کانتور تنش فن مایسس    61
  شکل ‏4 22 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایسس    62
  شکل ‏4 23 روند تشکیل مفاصل پلاستیک تیر و ستون مدل شماره دو    62
  شکل ‏4 24 مفاصل پلاستیک تیر و ستون ها و کانتور تنش فن مایسس    63
  شکل ‏4 25 روند تشکیل مفاصل پلاستیک اتصالات مدل شماره دو    63
  شکل ‏4 26 مفاصل پلاستیک اتصالات و کانتور تنش فن مایسس    64
  شکل ‏4 27 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایسس    64
  شکل ‏4 28 روند تشکیل مفاصل پلاستیک تیر و ستون مدل شماره سه    65
  شکل ‏4 29 مفاصل پلاستیک تیر و ستون ها و کانتور تنش فن مایسس    65
  شکل ‏4 30 روند تشکیل مفاصل پلاستیک اتصالات مدل شماره سه    65
  شکل ‏4 31 مفاصل پلاستیک اتصالات و کانتور تنش فن مایسس    66
  شکل ‏4 32 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایسس    66
  شکل ‏4 33 روند تشکیل مفاصل پلاستیک تیر و ستون مدل شماره چهار    67
  شکل ‏4 34 مفاصل پلاستیک اتصالات و کانتور تنش فن مایسس    68
  شکل ‏4 35 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایس    69
  شکل ‏4 36 روند تشکیل مفاصل پلاستیک تیر و ستون مدل شماره پنج    69
  شکل ‏4 37 مفاصل پلاستیک تیر و ستون ها و کانتور تنش فن مایسس    70
  شکل ‏4 38 روند تشکیل مفاصل پلاستیک اتصالات مدل شماره پنج    70
  شکل ‏4 39 مفاصل پلاستیک اتصالات و کانتور تنش فن مایسس    71
  شکل ‏4 40 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایسس    71
  شکل ‏4 41 روند تشکیل مفاصل پلاستیک تیر و ستون مدل شماره شش    72
  شکل ‏4 42 مفاصل پلاستیک اتصالات و کانتور تنش فن مایسس    73
  شکل ‏4 43 مفاصل پلاستیک ورقها و کانتور تنش فن مایسس    74
   
  برچسب ها: رفتار دیوار برشی فولادی نازک در قاب های بتن آرمه به روش بار افزون
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.