پایان نامه خرابی در سازه‌های دارای میراگر ویسکوز غیر خطی

پایان نامه بررسی مقدار خرابی در سازه‌های دارای میراگر ویسکوز غیر خطی و میراگر تنظیم شونده جرمی

کد فایل:7764
دسته بندی: مهندسی » عمران
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 214 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:8,337 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 22,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  چکیده       1
  فصل اول: کلیات تحقیق       2
  1-1-    مقدمه    2
  1-2-    اهداف تحقیق          4
  1-3-    فرضیات    4
  1-4-    مرور مطالب پایان‌نامه    4
  فصل دوم: پیشینه تحقیق   
  2-1-    مقدمه    6
  2-2-    تاریخچه    7
  2-3-    میرایی سازه‌ها                12
  2-3-1- میراگر ویسکوز    13
  2-3-2- میراگر تنظیم شونده جرمی    17
  2-4-    بررسی میراگر جرمی تنظیم شده    22
  2-5-    سیستمهای کنترل    24
  2-5-1- سیستم کنترل حلقه باز    24
  2-5-2- سیستم کنترل حلقه بسته    25
  2-5-3- سیستم کنترل حلقه باز-بسته    25
  2-6-    طراحی سیستمهای کنترل    26
  2-7-    تحلیل سیستمهای کنترل در فضای حالت    27
  2-7-1- حالت    27
  2-7-2- متغیرهای حالت    27
  2-7-3- بردار حالت    27
  2-7-4- فضای حالت    27
  2-7-5- بررسی خطا    28
  2-7-6- شاخص عملکرد    29
  2-8-    سیستم کنترل بهینه    29
  2-9-    نمونه ای از سازه‌های اجرا شده با میراگر    30
  2-9-1- برج جان هانکوک    30
  2-9-2- مرکز سیتی کورپ    31
  2-9-3- برج ملی کانادا    32
  2-9-4 بندر برج Chiba    33
  2-9-5- برج تایپه 101    33
  2-10-    اشكال مختلف نصب ميراگر    35
  فصل سوم: نحوه مدلسازی نمونه‌ها   
  3-1-    شرح مساله    38
  3-2-    جزئیات مدلسازی           40
  3-3-    بررسی میراگر جرمی تنظیم شونده    42
  3-3-1- سیستم غیر مستهلک شونده    42
  3-3-2- سیستم مستهلک شونده    47
  3-3-3- شرایط بهینه میراگر  TMD میرا متصل به سازه اصلی غیر میرا    50
  3-4-    تحلیل سازهها با میراگرهای TMD    51
  3-4-1- مشخصات میراگر جرمی تنظیم شده (TMD)    52
  3-5-    بارگذاری سازه‌ها    53
  3-6    روش انجام تحلیل‌های غیرخطی دینامیکی    53
  3-6-1- مبانی روش تحلیل غیرخطی دینامیکی    53
  3-7-    شرایط اولیه در تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه‌ی زمانی به روش انتگرال‌گیری مستقیم    54
  3-8-    روند انجام تحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچه‌ی زمانی    54
  3-9-    نرم‌افزار مورد استفاده    55
  3-10-    فرضیات و بارگذاری    55
  3-11-    مشخصات غیرخطی    55
  3-11-1- اثرات غیرخطی    55
  3-11-2- نحوة اختصاص مفاصل پلاستیک در برنامة SAP2000    57
  3-11-3- باربرداری از مفاصل    58
  3-11-4- سطوح عملکرد سازه‌ای    58
  3-11-5- همپایه نمودن شتابنگاشتها    61
  3-11-6- روند انجام تحلیل غیرخطی دینامیکی تاریخچة زمانی    63
  فصل چهارم:    بحث و نتایج
  4-1-    مقدمه    64
  4-2-    بررسی جابجایی طبقات    64
  4-3-    بررسی برش پایه تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی    68
  4-4-    بررسی نیروی داخلی المانها    72
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها   
  5-1- مقدمه        80
  5-2 نتیجه گیری نهایی    80
  5-3 پیشنهادها        81

  فهرست جدول ها
  جدول (3-1): مشخصات لینک Multi Linear Plasti 42
  جدول (3-2): مشخصات لینک Damper43
  جدول (3-3): مشخصات زلزله‌های انتخابی 53
  جدول (3-4): مقادیر ضریب مقیاس رکوردها 56

  فهرست شکل ها
   
  شکل (2-1): ساختار سیستم غیرفعال  15
  شکل (2-2): اثر میرایی بر کاهش پاسخ سازه  16
  شکل (2-3): ساختمان سه طبقه میراگر ویسکوز 18
  شکل (2-4): میراگر ویسکوز 21
  شکل (2-5): مکانیزم عملکرد  میراگر ویسکوز 22
  شکل (2-6): برخي از جزئيات مورد استفاده در BRB 23
  شکل (2-7): اجزای تشکیل دهنده یک مهاربند مقید در برابر کمانش    24
  شکل (2-8): اشکال مختلف مقطع یک مهاربند مقید در برابر کمانش 25
  شکل (2-9): ایده‌ی یک نوع مهاربند BRB 27
  شکل (2-10): برج هانکونک 29
  شکل (2-11): مرکز سیتی کورپ30
  شکل (2-12): میراگر نصب شده در مرکز سیتی کورپ31
  شکل (2-13): برج ملی کانادا 32
  شکل (2-14): میراگر جرمی تنظیمی برای برج بندر چیبا33
  شکل (2-15): برج تایپه34
  شکل (2-16): میراگر نصب شده در برج تایپه34
  شکل (2-17): میراگر ویسکوز در هتل آزادی35
  شکل (2-18): اشکال مختلف قرارگیری میراگر در قاب سازهای36
  شکل (2-19): اشکال مختلف قرارگیری میراگر در قاب سازهای37
  شکل (3-1): مدلسازی لینک‌ها در مدل 3 طبقه 42
  شکل (3-2): مدلسازی لینک‎ها در مدل 10 طبقه 43
  شکل (3-3): مدلسازی لینک‎ها در مدل 10 طبقه 44
  شکل (3-4): مفصل‌های غیرخطی اختصاص داده شده به اعضای قاب‌ها 47
  شکل (3-5): مفاصل پلاستیک غیرخطی اختصاص یافته 49
  شکل (3-6): منحنی نیرو – تغییر مکان مفصل 50
  شکل (3-7): شتاب‌نگاشت زلزلة MANJIL 53
  شکل (3-8): شتاب‌نگاشت زلزلة Northridge 53
  شکل (3-9): شتاب‌نگاشت زلزلة TABAS 54
  شکل (3-10): طیف پاسخ زلزلة MANJIL 54
  شکل (3-11): طیف پاسخ زلزلة Northridge 54
  شکل (3-12): طیف پاسخ زلزلة MANJIL 55
  شکل (3-13): مقایسة طیف پاسخ شتاب‌نگاشت‌ها و طیف استاندارد آئین نامه 280056
  شکل (4-1): بررسی دریفت طبقات مدل 5 طبقه 60
  شکل (4-2): بررسی دریفت طبقات مدل 10 طبقه 60
  شکل (4-3): بررسی دریفت طبقات مدل 10 طبقه 61
  شکل (4-4): برش پایه مدل 5 طبقه 62
  شکل (4-5): برش پایه مدل 10 طبقه 62
  شکل (4-6): برش پایه مدل 15 طبقه 63
  شکل (4-7): بررسی نیروی داخلی المان‌های مدل 5 طبقه 64
  شکل (4-8): بررسی نیروی داخلی المان‌های مدل 10 طبقه 64
  شکل (4-9): بررسی نیروی داخلی المان‌های مدل 15 طبقه 64
   
  چکیده
  زلزله یکی از پدیده‌های مخرب طبیعی است که تنها طی نیم قرن اخیر خسارات جانی و مالی زیادی را به جا گذاشته است. با توجه به قرارگیری ایران روی کمربند زلزله‌ای آلپ هیمالیا این کشور از لرزه خیزترین کشورهای جهان است. سازه‌های واقع در مناطق لرزه‌خیز نیازمند سیستمی در جهت مقاومت در برابر بارهای جانبی زلزله هستند. این سیستم باید علاوه بر مقاومت و سختی کافی، اقتصادی نیز باشد و بتواند در تحریکات شدید، رفتار غیر ارتجاعی زیاد به جهت جذب و مستهلک کردن انرژی از خود نشان دهد. در این پژوهش به بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی مقاوم سازی شده با سیستم ترکیبی، میراگر ویسکوز غیر خطی و میراگر تنظیم شونده جرمی با استفاده از نرم افزار سپ (Sap-2000) در سه قاب 5، 8 و 12 طبقه پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که مقدار جابجایی ماکزیمم طبقات حاصل از سیستم هیبریدی بصورت قابل توجهی کاهش می¬یابد. مقدار جابجایی کاهش یافته برای مدل 5، 8 و 12طبقه در حالت استفاده از سیستم هیبریدی نسبت به هم متفاوت است که نشان دهنده¬ی تاثیرگذاری سیستم هیبریدی در مقدار کاهش پاسخ‌های لرزه¬ای سازه¬های با تعداد طبقات مختلف است. همچنین سیستم هیبریدی با اعمال میرایی به سازه مقدار برش پایه را در همه مدل‌ها کاهش می‌دهد.
  کلمات کلیدی:  میراگر ویسکوز، میراگر جرمیتنظیم شده، برش پایه، رفتار غیرارتجاعی، سیستم هیبریدی
  برچسب ها: بررسی مقدار خرابی در سازه‌های دارای میراگر ویسکوز غیر خطی و میراگر تنظیم شونده جرمی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.