پایان نامه تاثیر تیر قائم بر رفتار غیرخطی مهاربند شورون

پایان نامه بررسی تاثیر تیر قائم بر رفتار غیرخطی مهاربند شورون و مقایسه آن با مهاربند کمانش تاب

کد فایل:7767
دسته بندی: مهندسی » عمران
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 203 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 92

حجم فایل:7,212 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 23,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  چکیده    1
  فصل اول: کلیات
  1-1- مقدمه    2
  1-2- عنوان تحقیق    3
  1-3-    مسئله تحقیق    3
  1-4-    هدف یا هدفهای کلی و آرمانی تحقیق    4
  1-5- روش انجام تحقیق    5
  1-6-    نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق    5
  1-7-    خلاصه فصلها    6
  فصل دوم: مروری تاریخچه و تحقیقات انجام شده
  2-1-    مقدمه    6
  2-2- مروری بر تحقیقات مرتبط    7
  2-2-1- مروری بر مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی    9
  2-2-2- تحقیقات انجام شده در ایران    14
  2-3-    مروری بر ادبیات فنی    18
  2-3-1- مقدمه    18
  2-3-2- مهاربندها    19
  2-3-3- عملکرد مهاربندهای همگرا و واگرا    20
  2-3-4- نحوه جایگذاری مهاربندها    24
  2-3-5- مهاربندهای کمانش ناپذیر    24
  2-3-6- اجزای تشکیل دهنده مهاربند کمانش ناپذیر    26
  2-3-7- هسته فلزي محصور شده    27
  2-3-8- هسته فلزي محصور نشده    27
  2-3-9- ماده نچسب    27
  2-3-10- ناحیه اتصال    28
  2-3-11- غلاف محصور كننده    29
  2-3-12- مزايا و معايب قابهاي مهاربندي مقاوم در برابر كمانش و موارد كاربرد آنها    29
  فصل سوم: معرفی المانهای مورد استفاده درنرم افزار ABAQUS ونحوه مدل‌سازی
  3-1-    مقدمه    31
  3-2-مروری بر روش اجزای محدود    31
  3-3- معرفی اجمالی نرم افزار اجزای محدود ABAQUS    32
  3-4- فرآیند مدلسازی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS    34
  3-5-مدلسازی اجزای محدود مهاربند فولادی    36
  3-6-قاب با مهاربند کمانش تاب    37
  3-6-1- پیکربندی هندسی مهاربند فولادی در محیط نرم افزار    37
  3-6-2- مدلسازی المان های تشکیل مهاربند فولادی    37
  3-6-3- روش مدلسازی مصالح تشکیل دهنده مهاربند فولادی    37
  3-6-4- مدلسازی رفتار تماسی بین فولاد و مصالح پرکننده بتنی    39
  3-6-5- روش بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی    40
  3-6-6- روش مش بندی مهاربند فولادی    40
  3-7-قاب با با مهاربند شورون با تیر پیوند قائم    41
  3-8-روش آنالیز و استخراج نتایج تحلیل    43
  فصل چهارم: تحلیل وآنالیز نمونه ها
  4-1-    مقدمه    44
  4-2-    اعتبار سنجی    45
  4-3-مدل نمونه‌های مورد تحلیل    47
  4-4-بارگذاری چرخهای    47
  4-5-بررسی رفتار عضو مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی    49
  4-6-مهاربند کمانش تاب    53
  4-7-تحلیل و بررسی نتایج نمونه‌هاي عددي قاب‌ها با مهاربند کمانش تاب    54
  4-7-1- مقایسه نتایج مهاربند کمانش تاب    63
  4-8-مهاربند شورون با تیر پیوند قائم    65
  4-9-مقایسه قاب با مهاربند کمانش تاب و مهاربند واگرا با لینک قائم    73
  4-10-    ضریب رفتار    75
  4-11-    نتیجه گیری    76
  فصل پنجم: نیتجه گیری و پیشنهادات
  5-1-    مقدمه    77
  5-2-    نتیجه گیری    77
  5-3-    پیشنهادها    82
  منابع...    83

  فهرست جداول
  جدول4-1: تاریخچه زمانی بارگذاری ‏    53
  جدول ‏4 2: مشخصات اعضاء    59
  جدول ‏4 3: مشخصات اعضاء     70
  جدول ‏4 4: مشخصات اعضاء    72
  جدول ‏4 5: مشخصات اعضاء    74
  جدول ‏4 6: سختی با مهاربند کمانش تاب و مهاربندشورن با تیر پیوند قائم    77
  جدول ‏4 6: میزان جذب انرژی با مهاربند کمانش تاب و مهاربندشورن با تیر پیوند قائم    78
  جدول ‏4 7: ضریب رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب و مهاربندشورن با تیر پیوند قائم    79


   فهرست شکل ها
  شکل ‏1 1: مهاربند کمانش ناپذیر    4
  شکل ‏1 2: هسته مرکزی با یک لایه لغزنده از بتن یا مصالح دیگر موجود در غلاف مجزا می شود.     5
  شکل ‏2 1:جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط    11
  شکل ‏2 2:پیکر بندی ساختمان مورد مطالعه توسط    11
  شکل ‏2 3:جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط    12
  شکل ‏2 4:نمای هندسی ساختمان مورد مطالعه توسط    12
  شکل ‏2 5: شکل مقطع عرضی ساختمان مورد مطالعه توسط    13
  شکل ‏2 6: جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط     14
  شکل ‏2 7: پیکر بندی پلان ساختمان مورد مطالعه توسط     14
  شکل ‏2 8: جزئيات قاب و مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط     15
  شکل ‏2 9: پیکر بندی قاب مورد مطالعه توسط     15
  شکل ‏2 10: جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط     16
  شکل ‏2 11: شکل قاب مهاربندی کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط     17
  شکل ‏2 12: جزئيات مهاربند کمانش ناپذیر مورد مطالعه توسط     17
  شکل ‏3 1: شکل مدل اجزای محدود مورد مطالعه توسط     18
  شکل ‏3 2: منحنی مقاومت افزون نسبی قاب با تغییر    19
  شکل ‏3 3: منحنی مقاومت افزون نسبی قاب با تغییر    19
  شکل ‏3 4: مقادير ضريب رفتار محاسبه شده براي مدل هاي مورد مطالعه    21
  شکل ‏3 5: مهاربندهای همگرا    24
  شکل ‏3 6: مهاربندهای واگرا    24
  شکل ‏3 7: قرار گیری مهاربند در پلان    25
  شکل ‏3 8: قرار گیری مهاربند در پلان    25
  شکل ‏3 9قرارگیری مهاربند در قاب بافاصله d    26
  شکل ‏3 10: قرار گیری مهاربند در پلان    26
  شکل ‏3 11: قرار گیری مهاربند در پلان    26
  شکل ‏3 12: قرار گیری مهاربند در پلان    27
  شکل ‏3 13: قرار گیری مهاربند در پلان    27
  شکل ‏3 14: تیر پیوند در اتصال تیر به ستون    27
  شکل ‏3 15: رفتار چرخه ای پایدار مهاربند کمانش ناپذیر در مقابل مهاربند کمانش یافته    29
  شکل ‏3 16: اجزاي مختلف مهاربند مقيد شده در برابر كمانش    31
  شکل ‏3 17: اشکال مختلف هسته فولادی و محفظه محصور کننده    31
  شکل ‏3 18: نمایش قسمت محصور نشده فولادی    32
  شکل ‏3 19: نمايش فضاي خالي داخلي به منظور رفتار مطلوب مهاربند دركشيدگي و فشردگي فولاد هسته    33
  شکل ‏3 20: منحنی تنش - کرنش مصالح فولادی در قاب مهاربندی کمانش ناپذیر    43
  شکل ‏3 21: منحنی تنش - کرنش فشاری بتن مورد استفاده برای مصالح پرکننده    44
  شکل ‏3 22: منحنی تنش - کرنش کششی بتن مورد استفاده برای مصالح پرکننده    44
  شکل ‏3 23: جزئیات اعمال بارگذاری نمونه اولیه قاب مهاربندی کمانش ناپذیر    46
  شکل ‏3 24: مش بندی شده نمونه اولیه قاب مهاربندی کمانش ناپذیر    47
  شکل ‏3 25: مدل اسمبل شده قاب با مهاربند شورون با تیر قائم    47
  شکل ‏3 26: شرایط تکیه گاهی در قاب با مهاربند شورون    47
  شکل ‏3 27: مش بندی شده نمونه اولیه قاب مهاربند شورون    48
  شکل ‏4 1: قاب مهاربندی کمانش ناپذیر مورد مطالعه با مقياس کامل    51
  شکل ‏4 2. نمودار بارگذاری چرخهای    55
  شکل ‏4 3: نمای سه بعدی مدل a1 به صورت مهاربند معمولی    55
  شکل ‏4 4: نمای سه بعدی مدل a2 به صورت مهاربند کمانش ناپذیر    56
  شکل ‏4 5:رفتار کمانشی مدل a1 بصورت مهاربند معمولی    57
  شکل ‏4 6:رفتار کمانشی مدل a2 بصورت مهاربند کمانش تاب    58
  شکل ‏4 7: نمودار بار - جابجایی مدل a1 و a2    58
  شکل ‏4 8: تنش قاب همراه با مهاربند کمانش تاب با طول 2165 میلی متر    60
  شکل ‏4 9: وضعیت تنش در پوسته بتنی    60
  شکل ‏4 10:وضعیت تنش در هسته فولادی    61
  شکل ‏4 11:وضعیت تنش در پوسته فولادی    61
  شکل ‏4 12:نمودار هیسترزیس مهاربند کمانش تاب  با طول 2165 میلی متر    62
  شکل ‏4 13:قاب با مهاربند با طول 2115 میلیمتر    62
  شکل ‏4 14تنش در پوسته بتنی مهاربند کمانش تاب    63
  شکل ‏4 15: تنش در هسته فولادی مهاربند کمانش تاب    63
  شکل ‏4 16:تنش در پوسته فولادی مهاربند کمانش تاب    64
  شکل ‏4 17:نمودار هیسترزیس قاب با مهاربندکمانش تاب با طول 2115 میلیمتر    64
  شکل ‏4 18: تنش در قاب با مهاربند کمانش تاب با طول 2065 میلیمتر    65
  شکل ‏4 19: تنش در پوسته بتنی با مهارند کمانش تاب با طول 2065 میلیمتر    65
  شکل ‏4 20: تنش در هسته فلزی با مهاربند کمانش تاب با طول 2065 میلیمتر    66
  شکل ‏4 21: تنش درسخت کننده های قائم هسته فلزی با مهاربند کمانش تاب با طول 2065 میلیمتر    66
  شکل ‏4 22: تنش درپوسته فلزی با مهاربند کمانش تاب با طول 2065 میلیمتر    67
  شکل ‏4 23:نمودار هیسترزیس مربوط به فاب با مهاربند کمانش تاب با طول 2065 میلیمتر    67
  شکل ‏4 24نمودار میله ای مقاومت قاب با مهاربند کمانش تاب با طول های متفاوت    68
  شکل ‏4 25نمودار میله ای دریفت قاب با مهاربند کمانش تاب با طول های متفاوت    68
  شکل ‏4 26: نمودارهیسترزیس قاب با مهاربند کمانش تاب با طول های متفاوت    69
  شکل ‏4 27: قاب با بادبند شور ون با تیر پیوند قائم با طول 100 سانتیمتر    70
  شکل ‏4 28:تنش در مهاربند  قاب با بادبندشورون با تیر پیوند قائم با طول 100 سانتیمتر    71
  شکل ‏4 29:تنش در تیر پیوند قائم قاب با بادبند شورون با تیر پیوند قائم با طول 300 سانتیمتر    71
  شکل ‏4 30:تنش در  قاب با بادبند شورون با تیر پیوند قائم با طول 300 سانتیمتر    72
  شکل ‏4 31:تنش در مهاربند قاب با بادبند شورون با تیر پیوند قائم با طول 300 سانتیمتر    72
  شکل ‏4 32:تنش در تیر پیوند قائم قاب با بادبند شورون با تیر پیوند قائم با طول 300 سانتیمتر    73
  شکل ‏4 33:نمودار هیسترزیس قاب با بادبند شورونا با تیر پیوند قائم با طول 300 سانتیمتر    73
  شکل ‏4 34:تنش  در قاب با بادبند شورون با تیر پیوند قائم با طول 740 سانتیمتر    74
  شکل ‏4 35:تنش در مهاربند قاب با بادبند شورون  با تیر پیوند قائم با طول 740 سانتیمتر    74
  شکل ‏4 36:تنش در تیر پیوند قائم قاب با بادبند شورون با تیر پیوند قائم با طول 300 سانتیمتر    75
  شکل ‏4 37:نمودار هیسترزیس قاب با بادبند شورن با تیر پیوند قائم با طول 740 سانتیمتر    75
  شکل ‏4 38: نمودار میله ای دریفت قاب با مهاربند شورون با تیر پیوند قائم با طول های متفاوت    76
  شکل ‏4 39: نمودار هیسترزیس قاب با انواع مهاربند با طول 2165 میلیمتر    76
  شکل ‏4 40: نمودار هیسترزیس قاب با انواع مهاربند باطول 2115 میلیمتر    76
  شکل ‏4 41: نمودار هیسترزیس قاب با انواع مهاربند باطول 2065 میلیمتر    77
  شکل ‏4 42: نمودار پوش مهاربند کمانش تاب و مهاربند شورون با تیر پیوند قائم    78  برچسب ها: بررسی تاثیر تیر قائم بر رفتار غیر خطی مهاربند شورون و مقایسه آن با مهاربند کمانش تاب
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.